Hjärtstartare

Med en hjärtstartare, som används direkt efter att ett hjärtstopp har inträffat, har vi goda chanser att få igång personens hjärta igen. Även om ambulansen ofta är snabbt på plats så är det under första minuterna som vi har störst chans att rädda personen. Därför är det en självklarhet att varje företag och bostadsrättsförening borde ha en hjärtststartare på väggen.

Philips FRx

Philips HeartStart FRx är en av marknadens enklaste och mest användarvänliga hjärtstartare. Den har en högre IP-klass är Philips HeartStart HS1, vilket innebär att den är mer robust och tålig och klarar tuffare miljöer där livräddare kan behöva vistas; regnväder, ombord på flygplan, simhallar, metallytor eller industriområden.

Designen är enkel och mycket pedagogisk. I ett kritiskt läge är tydlighet mycket viktigt och röstinstruktionen vägleder dig i HLR och om hur du hanterar hjärtstartaren.

Den har ett omfattande automatiskt självtest som kontrollerar alla vitala funktioner, vilket gör att den alltid är redo att tas i bruk. Den ger besked om när det är dags att byta elektroder och batteri.

 

Samma elektroder används till barn och vuxna, till barn sätts en särskild nyckel in i hjärtstartaren.

*Barnnyckel finns som tillval.

8 års garanti.

Rekommenderad för:

Användare med ingen, eller liten erfarenhet.

Lämplig placering: Idrottshallar, utomhusmiljöer, industrier, flygplan, simhallar eller i annan utsatt miljö.

Minimalt underhåll

Heartstart FRx kräver inga regelbundna tekniska underhållsprogram.
Alla vitala funktioner testas i det interna självtestprogrammet som även kontrollerar energiladdning/-urladdning och elektroder.

När den statusindikatiorn blinkar grönt bekräftas att allt är som det ska och FRx är redo för användning. I annat fall avger FRx en ljudsignal som meddelar att tillsyn krävs. , tex byte av elektroder eller batteri.

Med FRx i standby-läge består underhållet helt enkelt av visuell inspektion och byte av förbrukningsartiklar som elektroder(vartannat år) och batteri (vart 4:e år).

TILLBEHÖR/FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Väska FRx med elektrodfäste1.250:- /st   exkl moms

Hårdväska Pelican 3.197:- /st   exkl moms  

Skåp i plåt, larmat 2.719:- /st exkl moms 

Larmat skåp med blinkande ljus, röd 4.367:- /st exkl moms

Väggfäste plast 867:- /st exkl moms

Väggfäste metall 995:- /st exkl moms 

Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig 327:- /st   exkl moms 

Fast response kit 720:- /st exkl moms  

Elektrod - Barnnyckel för spädbarn/barn 1.033:- /st exkl moms

Batteri 1.670:- /st   exkl moms 

Elektrod 628:- /st   exkl moms